Contribution

Monopolies

Authors:

Oren Bracha

4 The Oxford International Encyclopedia of Legal History 186

Full Citation

Oren Bracha, Monopolies, in 4 The Oxford International Encyclopedia of Legal History 186 (Stanley N. Katz ed.; Oxford: Oxford University Press, 2009).