Book

الفقه و الدولة و السلطان: الدولة العثمانية و صناعة الفقه الإسلامي

Authors:

Samy Ayoub

Full Citation

Samy Ayoub, الفقه و الدولة و السلطان: الدولة العثمانية و صناعة الفقه الإسلامي (مركز نهوض للدراسات و البحوث, 2023). View Online