Contract Law — Remedies

Date Citation Note
21.02.1992 BGHZ 117, 260 V. Civil Senate (V ZR 268/90) §§ 249, 252, 463 BGB
14.01.1986 BGHZ 97, 14 VI. Civil Senate (VI ZR 48/85) Fiktive-Operationskosten -decision § 249 BGB
10.10.1985 BGHZ 96, 111 VIII. Civil Senate (VII ZR 303/84) Neuherstellung -decision § 13 Nr. 5 VOB/B
§ 633 BGB
08.07.1982 BGH NJW 1982, 2494 VII. Civil Senate  
25.05.1977 BGHZ 69, 53 VIII. Civil Senate (VIII ZR 186/75) § 276 BGB
19.06.1973 BGHZ 61, 56 VI. Civil Senate (VI ZR 46/72) § 249 BGB
08.12.1966 BGHZ 46, 242
VII. Civil Senate
(VII ZR 144/64) VOB/B
§ 13 Nr. 5 II
§§ 398, 472, 634 BGB
05.10.1966 BGH NJW 1967, 33
VIII. Civil Senate
24.03.1959 BGHZ 30, 29
VI. Civil Senate
(VI ZR 90/58)
§ 249 BGB
10.01.1958 BGH NJW 1958, 418
VIII. Civil Senate
22.06.1936 RGZ 151, 357
IV. Civil Senate
24.10.1930 RGZ 130, 119
II. Civil Senate
22.02.1928 RGZ 120, 193
I. Civil Senate
11.04.1902 RGZ 50, 255
II. Civil Senate