1951 (Spring) Chancellors

  • Dan Moody, Jr. Austin, Texas
  • Wayne E. Thomas Austin, Texas
  • Henry Gibbs Dalehite Galveston, Texas
  • William Byron White Como, Texas
  • Allan C. Durham Houston, Texas